Kleinst mogelijke meerderheid

Ik heb Emko Dolfing uit Spier in de jaren tachtig van de vorige eeuw leren kennen als een bevlogen man, die begaan was met de sociaal zwakkeren in de samenleving. Onrecht en onrechtvaardigheid bestreed hij te vuur en te zwaard. De kleine dorpen in Drenthe waren hem heilig en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Bij Staatsbosbeheer was hij voor zijn collega’s een baken van rust en een luisterend oor. En in allerlei besturen, onder andere van Stichting Omroep Drenthe, toonde hij zich altijd betrokken en enthousiasmerend.

Als raadslid, fractievoorzitter en de afgelopen 8 jaar als wethouder voor de PvdA in de gemeente Midden-Drenthe toonde hij zich een bestuurder met ambitie.  “Ik heb het nog nooit zo naar mijn zin gehad. Ga altijd met lol naar mijn werk. Beleef er veel plezier aan,” vertrouwde hij mij nog niet zo lang geleden toe.

Emko Dolfing

En…. Emko Dolfing was en is op en top Drents. Zijn roots zijn gebeiteld in de grond van Spier. Dat mag niet onvermeld blijven als je bestuurder bent in een Drentse plattelandsgemeente.

Maar wat is er met deze Emko Dolfing gebeurd na een verkiezingsnederlaaag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart jongstleden? Of is er daarvoor al iets geschied dat voor ruis heeft gezorgd bij de afstemming van zijn politieke, bestuurlijke antenne?

Want als je een staat van dienst hebt, waarmee ik deze alinea’s opende, dan ben je geen groentje.  Dan moet je toch weten hoe de hazen lopen. Dan verwacht je bestuurlijke wijsheid.

Nadat burgemeester Jan Broertjes op de verkiezingsavond de uitslag bekend maakte en duidelijk werd dat de PvdA in Midden-Drenthe één zetel had verloren kwam er een hardgrondig en optimistisch van toon gezet “Yes”  uit de mond van Emko Dolfing.  Een vreugdekreet uit wanhoop? Nee, ik vermoed dat het gemeende vreugde was, omdat de PvdA in Midden-Drenthe de electorale schade binnen marges beperkt had weten te houden. En…. Emko Dolfings eigen kansen om nog eens voor een periode van 4 jaar wethouder te worden zeer realistisch waren. Want dat wilde hij oh zo graag. Op zich is daar niets mis mee.

Hij mocht overigens daar de opnieuw door de PvdA op een onverkiesbare plaats gezette partijgenoot Jan Beugel uit Westerbork wel dankbaar voor zijn dat hij 670 voorkeurstemmen binnensleepte na een opmerkelijke campagne in zijn dorp. De kwaliteiten van Beugel als raadslid liepen volgens de PvdA’ers in Midden-Drenthe niet parallel met zijn populariteit in het dorp als grote initiator van de Stichting Zomeractiveiten Westerbork.

En de lijstverbinding met Groen Links zorgde er voor dat de PvdA ternauwernood nog een restzetel kreeg en zodoende 6 van de 7 zetels behield. Het slechtste resultaat na de gemeentelijke herindeling in Drenthe van 1998 overigens voor deze partij. Ik heb daar geen leedvermaak over. Integendeel. Het is alleen een constatering van feiten.

Verliezer was ook het CDA, dat van 5 naar 4 zetels ging. Na de herindeling van 1998 heeft deze partij in Midden-Drenthe nog nooit zo slecht gescoord. De VVD verloor eveneens een zetel en kwam uit op 3.

De bestaande coalitie van de afgelopen 16 jaar van PvdA, CDA en VVD hield dus een meerderheid van 13 van de beschikbare 23 over. Maar waren wel allemaal verliezers.

Winnaars waren D66 dat van 1 naar 3 zetels ging, Gemeentebelangen Midden-Drenthe dat 100 procent pluste van 1 naar 2 en de ChistenUnie van Gert Jan Bent die zich eveneens verdubbelde van 1 naar 2 zetels.

Emko Dolfing was tijdens de verkiezingsdebatten openhartig. Een meerderheid van één zetel is ook een meerderheid, riep hij dapper tijdens het finale debat op 17 maart. De kleinst mogelijke meerderheid………

Had hij op de verkiezingsavond al zijn knopen geteld om als wethouder nog een periode van 4 jaar ‘vol’ te maken zonder al te veel sores en snel gerekend dat met het altijd meegaande CDA en de oh zo graag willende winnaar Christen Unie dit gemakkelijk cashen was.

De andere winnaars van de verkiezingen (D66 en Gemeentebelangen Midden-Drenthe) hadden het nakijken. Onvoldoende vertrouwen was er in met name D66 als coalitiepartner.

Harma van der Roest

Marc Bosscha

Op de verkiezingsavond zoemde het al rond dat Dolfing de motie van wantrouwen van D66 in april 2013 jegens zijn ‘asbestbeleid’ bij basisscholen niet vergeten was en D66 lijsttrekker Harma van der Roest geen schijn van kans had om wethouder te worden in een college waar ook Dolfing in zou zitten. De boodschapper van deze constatering op de verkiezingsavond was en is in de gemeente Midden-Drenthe niet de eerste de beste, kan ik u verzekeren.

VVD-lijsttrekker Marc Bosscha werd in PvdA kring afgeserveerd als een groentje die amper wist waar hij over sprak. Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork had gelukkig onvoldoende stemmen gewonnen om er een zetel bij te krijgen, dus daarover hoefden de sociaal-democraten zich ook geen zorgen te maken. En Jannes Kerssies van Gemeentebelangen Midden-Drenthe won weliswaar, maar ja, die lijstverbinding met D66 zat de PvdA’ers ook niet lekker.

De sociaal-democraten wisten ook nog eens hun lijstverbinding met GroenLinks  te verzilveren met gedoogsteun voor een nieuw college met een side-letter, die niet openbaar gemaakt wordt, benadrukte Emko Dolfing bij de toelichting op het coalitie-akkoord. En GL-aanvoerder Rudie Weima haspelde daarover vervolgens nog wat halve zinnen waarin het woordje duurzaamheid voor velerlei uitleg vatbaar was. Over openheid en eerlijkheid gesproken. Die woorden passen kennelijk niet een een rijtje bij duurzaam. Of is het nieuwe besturen in openheid aan de nieuwe coalitie-partijen in Midden-Drenthe voorbij gegaan. Leven naar de letter van de wet betekent eveneens dat je vaak in de geest van de wet al heel veel kunt vertellen. Verschuilen achter formaliteiten is nooit een sterk argument.

Donderdag 8 mei werd in de gemeenteraad het coalitie-akkoord gepresenteerd onder de noemer ‘Samen’. Burgers kregen voorheen de mogelijkheid om erop te reageren. Ook ik heb dat gedaan. Nog niet wetend dat de titel van dat ‘akkoord’ “Samen” zou zijn.

Wel was ik blij te lezen dat de nieuwe coalitie beter en anders met de burgers wil gaan communiceren. Dat wordt tijd. Want tijdens het finale verkiezingsdebat op 17 maart kwam vanuit het publiek  het verwijt dat het zittende college, waarbij Emko Dolfing met name werd genoemd, wel met erg veel dedain en afstand ‘regeerde’.

Had ik Emko Dolfing als leider van de grootste partij in de gemeenteraad en als langstzittende wethouder met veel bestuurlijke ervaring verstandiger geacht? Ja!!! Helemaal als je beseft wat er de komende jaren allemaal op de gemeente(raad) afkomt aan Rijksbeleid en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Een breed draagvlak vanuit de bevolking en dus vanuit de gemeenteraad is daarbij zeker gewenst. Sterker, vereist!

Zelf ben ik de afgelopen weken op andere wijze vanuit mijn vak betrokken geweest bij coalitie-akkoorden in Twentse gemeenten. Daar zorgden coalities juist voor een zo breed mogelijk draagvlak, gelet op dat angstaanjagende Rijksbeleid dat vanaf 2015 bij de lokale overheid wordt geparkeerd. En en public werd daar bij de coalitie-akkoorden vermeld met welke wensen van oppositie-partijen rekening was gehouden. En er werd voor een zo breed mogelijk draagvlak in de raad gezorgd en gekozen.

Nee, dan Emko Dolfing. Hij dreigde bij de verdediging van het coalitie-akkoord zelfs met de zin: “De toon van de reactie op het bestuursakkoord zal de toon voor de komende 4 jaar zijn.” Wetend dat hij de VVD als coalitie-partner dit keer zelfs niet de mond had gegund bij de onderhandelingen, D66 als een partij had neergezet waar onvoldoende vertrouwen in is en het evenmin nodig achtte om de beide fracties van Gemeentebelangen zelfs maar aan tafel uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. Hoezo “Samen”.

Jannes Kerssies van Gemeentebelangen MD formuleerde het subtiel richting Dolfing: “We overleggen alles, maar doen wat ik wil.”

DvhN van 9 mei 2014

Anthon van der Neut verslag RTV Drenthe

Dat bij de verkiezing van de wethouders Emko Dolfing slechts 13 van de 23 stemmen kreeg (na een overig wel erg klunzig verlopen stemprocedure), spreekt boekdelen. Dat verdient hij niet, maar in dit geval is het helemaal eigen schuld dikke bult.

Gerard Lohuis

CDA-wethouder Gerard Lohuis (uit Assen en hij wil ook niet naar Midden-Drenthe verhuizen, dus verzuchtte Kerssies: “Laten we dan gelijk maar voor de komende 4 jaar een besluit nemen dat hij niet hoeft te verhuizen in plaats van dat we dat ieder jaar moeten doen”.) moest het met 15 stemmen doen. CU-wethouder Gert Jan Bent kreeg uiteindelijk 18 van de 23. Hopelijk is dit geen slecht voorteken voor de komende 4 bestuurlijke jaren als je alles zo graag “Samen” wilt doen.

Gert Jan Bent

Ik hoop vooral dat Emko Dolfing uit zijn bestuurlijke toren afdaalt en weer de roots opzoekt waar hij ooit begon. Dat hij weer de man, de mens, de bestuurder wordt die begaan is met mensen en er ook zelf face to face in openheid en eerlijkheid mee wil praten. Dat hij mensen op gaat zoeken en zich niet verschuilt achter allerlei papieren en notataal. Dat hij onder “Samen” ook echt SAMEN verstaat. Dat zijn 23 raadsleden die de komende 4 jaar voor een giga-operatie staan vol bestuurlijke, financiële hobbels die de inwoners niet onberoerd zullen laten. Communiceer vooral goed, tijdig en duidelijk met de raadsleden en vooral ook met de inwoners, de kiezers dus.

Hopelijk is de minimale steun vanuit de gemeenteraad voor Emko Dolfing een signaal voor hemzelf en voor zijn partij om vooral bij voortduring het gesprek aan te gaan met de bevolking, met verenigingen, belangenorganisaties en eigenlijk iedereen die er toe doet in onze gemeente. Dat kan en mag niet met hautain gedrag. Verschuilen achter formaliteiten past evenmin. Open en respectvol met elkaar omgaan, elkaar opzoeken en naar elkaar luisteren. En niet “doen wat ik wil” om Kerssies nog eens te citeren. Nee, zeg wat je doet en doe wat je zegt!!!!!!

Dat verdienen de inwoners van Midden-Drenthe. Op de website van de afdeling Midden-Drenthe van de PvdA antwoordt Emko Dolfing op de vraag ‘Sterk in’: “Ik heb liever dat anderen dat over mij invullen.”

Daaraan heb ik graag gehoor gegeven.

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kleinst mogelijke meerderheid

 1. Erik van Driel says:

  Beste Henk
  Met verbazing je blog gelezen…maar als ik het dus goed begrijp is de wethouder zeer berekenend te werk gegaan? Dwz door met die partijen een college te vormen heeft men tevens meerderheid in de gemeenteraad waardoor bij voorbaat elke ‘tegenstand’ vanuit de raad sneuvelt tenzij een aantal van zijn ‘volgelingen’ meegaan in een dergelijk tegenstand!? Democratie is ver te zoeken als je het mij vraagt….

 2. Jan Visscher says:

  Goede analyse van m.n. het functioneren van wethouder Dolfing.

  Maar waarom heeft Dolfing in het bestaande college niet weer opnieuw de samenwerking gezocht? Ook met wat verliezen van enkele fracties had dat college weer met meerderheid door kunnen gaan met besturen.
  Wat is er, voorafgaand aan de verkiezingen, toch gebeurd in en met het oude college?

 3. Frans Labberton says:

  Dolfing is het best te typeren als de “Berlusconi van Beilen” of de “DSK van De Gemeente Midden Drenthe”. Hij houdt er constant een driedubbele agenda op na met allerlei dubbele bodems. Kijk maar eens naar dossier Nassaukade. Hij dwarsboomt ondernemers om zelf voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Het is een volstrekt onbetrouwbare vlegel die uit een ivoren toren iedereen zijn wil oplegt. Hij krijgt daar kennelijk een prettig gevoel van, gezien zijn immer durende glimlach op de bekrampte kaken. De dag komt dichterbij dat Dolfing verantwoording zal moeten afleggen. Hij kan daarbij gebruik maken van het kortingsabonnement dat de Gemeente bij Justitie heeft. Zijn onderdanen mogen al zonder controle de Rechtbank binnenlopen in het kader van “o, bent u het weer, loopt u maar door”.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>